Lanový park Ostružno logo

Lanový park Hradec Králové

Přihláška na tábor

8. 7. - 12. 7. CENA PROGRAMU: 1700 Kč/účastník KÓD KLA
Tento turnus má již bohužel zaplněnou celou svou kapacitu, můžete své dítě přihlásit jako náhradníka. Aktuální počet náhradníků je 8 a 0 ve frontě. Rozhoduje dřívější datum odeslání přihlášky.

Objednaný (provozovatel):
Mgr. Pavel Balda
IČO: 739 93 506
Mob: 777 136 114 (5)
piranha@piranhaagency.cz
korespondenční adresa:
Na Občinách 867
500 09 Hradec Králové 9

Objednatel
Děti
Jméno Příjmení Datum narození Celé rodné číslo (bez lomítka) Omezení, alergie
Souhlasím se zveřejněním obrazových záběrů (fotografií z programů) účastníka na www a facebookovem profilu provozovatele za účelem prezentace a vytvoření fotodokumentace z programu:
Souhlasím se zasíláním nových nabídek programů provozovatele:

Souhlasím s účastí uvedeného syna (dcery) na všech aktivitách programu. Účastník nemá zjevnou zdravotní překážku bránící v účasti na aktivitách. Účastník musí po celou dobu programu plně respektovat pokyny obsluhy aktivity. V případě nerespektování pokynů instruktorů může být účastník z programu vyloučen bez nároku na vrácení uhrazené částky. V případě vzniku úrazu vlivem porušení provozního řádu či bezpečnostních pokynů, provozovatel nenese za vzniklý úraz žádnou odpovědnost. Provozovatel zajišťuje účastníkům programu úrazové pojištění. Bezpečnostní pokyny a provozní řády: www.lanovyparkhradec.cz (ke stažení).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze
návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace